Tandartspraktijk Laarman

Alles voor een mooie glimlach


Betaling van uw nota

Waarom u straks een nota van Infomedics ontvangt.

Meer tijd voor u
Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden (para) medici zoals tandartsen, orthodontisten, huisartsen, fysiotherapeuten en psychiaters.

Wat betekent dit voor u
Onze nota ontvangt u van Infomedics. In sommige gevallen wordt uw nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Infomedics en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten. 

Privacy
Wij moeten Infomedics gegevens verstrekken voor een deugdelijke specificatie van de declaraties. Heeft u hiertegen bezwaren, neem dan contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkele inbreuk maakt op uw privacy.


Voorkom onnodige rente- en incassokosten

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota. Infomedics is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren.

Indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen, neem dan contact op met Infomedics via telefoonnummer 036-20 31 900.

Let op: De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

Vragen over uw nota
Heeft u vragen over uw nota, neem dan contact op met Infomedics via telefoonnummer 036-20 31 900. U kunt ook terecht op de speciale patiëntenwebsite infomedics.nl/contact.