Tandartspraktijk Laarman

Alles voor een mooie glimlach

Tarieven 2021

De tandartstarieven voor 2021 zijn bekend gemaakt. Hieronder staan alle tandartstarieven per onderwerp gerangschikt die gelden met ingang van 1 januari 2021. Het zijn de maximaal in rekening te brengen tarieven door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren. De tandartstarieven 2021 zijn iets hoger dan in het vorige jaar.

Consultatie en diagnostiek (C)a. Diagnostisch onderzoekC11

Periodieke controle

€ 22.91 

C13

Probleemgericht consult

€ 22.91 

C91

Pocketregistratie

€ 36.18 

C92

Parodontiumregistratie

€ 72.35 

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeenC22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 22.91 

C28 

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

€ 108.53 

C29 * 

Studiemodellen

€ 30.15 

C65 

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

€ 60.29 

c. Toeslagen en diversenC80 

Mondzorg aan huis

€ 18.09 

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

€ 48.23 

C85 

Weekendbehandeling

€ 22.91 

C86

Avondbehandeling

€ 22.91 

C87

Nachtbehandeling 

€ 22.91 

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

€ 16.88 

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

€ 12.66 

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 72.35 

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 72.35 

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 26.53 

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

€ 32.56 

X34

Beoordelen schedelfoto

€ 24.12 

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 204.99 

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 60.29 

III Preventieve mondzorg (M)M01 

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 13.52 

M02 

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 13.52 

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 13.52 

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 27.13 

M32 */** 

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

€ 18.09 

M30 

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 

€ 6.03 

M40 

Fluoridebehandeling

€ 15.07 

M61 * 

Mondbeschermer

€ 27.13 

M80 *

Behandeling van witte vlekken, eerste element

€ 52.45 

M81 *

Behandeling van witte vlekken, volgend element

€ 27.94 

IV Verdoving (A)A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 15.07 

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7.84 

A20 

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

kostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)B10 

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 30.15 

B11

 Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 30.15 

B12 

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 37.38 

VI Vullingen (V)V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 25.32 

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 40.40 

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 52.45 

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 73.56 

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 37.38 

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 52.45 

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 64.51 

V84 

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 85.61 

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 48.23 

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 63.31 

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 75.37 

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 96.47 

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

€ 72.35 

V30

Fissuurlak eerste element (sealen)

€ 27.13 

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

€ 15.07 

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 6.03 

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 12.06 

V70 *

Parapulpaire stift

€ 12.06 

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 21.10 

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 9.04 

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanningE01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 22.91 

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 42.20 

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 33.16 

b. WortelkanaalbehandelingPulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteitE60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 48.23 

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerdE04 

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 48.84 

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 108.53 

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 156.76 

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 204.99 

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 253.23 

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 15.07 

E19 

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 18.09 

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 48.23 

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 36.18 

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 30.15 

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 42.20 

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 30.15 

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 30.15 

E56 *

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

€ 42.20 

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 30.15 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpuntE61 

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 84.41 

E62 

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 54.26 

E63 * 

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 45.22 

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 48.23 

Initiële wortelkanaalbehandelingE77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 60.29 

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 30.15 

BlekenE90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 48.23 

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 18.09 

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 75.37 

Behandeling trauma-elementE40

Directe pulpa-overkapping

€ 30.15 

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 12.06 

E43 * 

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 24.12 

E44 

Verwijderen spalk, per element

€ 6.03 

Aanbrengen rubberdamE45

Aanbrengen rubberdam

€ 12.06 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingenE31

Snij-/hoektand

€ 120.58 

E32

Premolaar

€ 168.82 

E33

Molaar

€ 217.05 

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 24.12 

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 84.41 

E37

Kijkoperatie

€ 72.35 

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangenE88 

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

€ 60.29 

Gebruik operatiemicroscoopE86 

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 81.39 

Gebruiksklaar maken praktijkruimteE87 

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 60.29 

VIII Kronen en bruggen (R)a. Inlays en kronenR08 *

Eénvlaks composiet inlay

€ 72.35 

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 138.67 

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 180.88 

R11 *

Eénvlaksinlay

€ 108.53 

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 168.82 

R13 *

Drievlaksinlay

€ 241.17 

R14 

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 30.15 

R24 *

Kroon op natuurlijk element

€ 265.28 

R34 *

Kroon op implantaat

€ 241.17 

R29 *

Confectiekroon

€ 54.26 

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 60.29 

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 60.29 

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 120.58 

b. BrugwerkR40 *

Eerste brugtussendeel

€ 180.88 

R45 *

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 90.44 

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 150.73 

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 30.15 

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 30.15 

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 120.58 

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 180.88 

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 42.20 

R66 

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 24.12 

c. Restauraties diversenR70 

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 66.32 

R71 *

 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 66.32 

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 24.12 

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 60.29 

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 30.15 

R77 

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 30.15 

d. Schildje van keramiek of kunststofR78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 72.35 

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 120.58 

e. Temporaire voorzieningenR80 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

€ 30.15 

R85 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€ 12.06 

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheel-kundige werkzaamheden verkeren

IX Behandelingen kauwstelsel (G)a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)Onderzoek/diagnostiek bij OPDG21

Functieonderzoek kauwstelsel

€ 108.53 

G22

Verlengd onderzoek OPD

€ 217.05 

G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 96.47 

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)G41

Consult OPD-therapie A (niet- complex)

€ 63.31 

G62 *

Stabilisatieopbeetplaat

€ 162.79 

G68 *

Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk

€ 48.23 

G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

€ 72.35 

Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.G43

Consult OPD-therapie B (complex)

€ 121.79 

G44 *

Therapeutische injectie

€ 66.32 

G46 *

Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)

€ 48.23 

G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

€ 120.58 

b. BeetregistratiesG10

Niet-standaard beetregistratie

€ 90.44 

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10G11

Scharnierasbepaling

€ 90.44 

G12

Centrale relatiebepaling

€ 84.41 

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 60.29 

G14

 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 542.63 

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 30.15 

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 60.29 

DiversenG09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

€ 32.56 

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

€ 30.15 

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 331.61 

G69 *

Beetbeschermingsplaat

€ 66.32 

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 60.29 

c. Snurk- en slaapstoornisbeugelG71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 301.46 

G72

Controlebezoek MRA

€ 30.15 

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 48.23 

d. Myofunctionele apparatuurG74

Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur

€ 127.22 

X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)a. Onderdeel AH11

Trekken tand of kies

€ 45.22 

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 33.76 

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6.18 

H26

Hechten weke delen

€ 66.32 

H50

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 60.29 

H55 

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 18.09 

b. Onderdeel BH90

 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 60.29 

H33

Hemisectie van een molaar

€ 72.35 

H35

 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 72.35 

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 54.26 

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 36.18 

Wortelpuntoperatie per tandwortelH42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 72.35 

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 96.47 

H44

Primaire antrumsluiting

€ 66.32 

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 84.41 

Cyste-operatieH60

Marsupialisatie 

€ 84.41 

H65

Primaire sluiting

€ 162.79 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delenH70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 84.41 

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 162.79 

H80 

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 114.55 

H85 

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 192.93 

XI Kunstgebitten (P)P60 

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 36.18 

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 

€ 30.15 

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 60.29 

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 90.44 

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 180.88 

P16 

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 66.32 

P18 

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 18.09 

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

€ 247.20 

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 337.64 

P31 *

Wortelkap met stift

€ 150.73 

P32 

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

€ 90.44 

P33 

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 60.29 

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 15.07 

P45 *

Noodkunstgebit

€ 120.58 

a. Volledig kunstgebitP21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 180.88 

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 241.17 

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 391.90 

Extra te berekenen bij volledig kunstgebitP36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 30.15 

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 66.32 

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 36.18 

P27

Reoccluderen

€ 60.29 

P28

Naregistratie en remounten

€ 60.29 

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 66.32 

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 90.44 

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 30.15 

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 30.15 

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 36.18 

OverigeP29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 48.23 

P06 

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 

€ 42.20 

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 42.20 

P02 * 

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 90.44 

P03 * 

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

€ 60.29 

P04 * 

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 90.44 

P70 * 

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

€ 168.82 

P07 * 

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 18.09 

P08 * 

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 48.23 

P56 

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

€ 42.20 

P51 * 

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 42.20 

P52 * 

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 90.44 

P53 * 

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

€ 60.29 

P54 * 

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 90.44 

P57 * 

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 18.09 

P58 * 

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 48.23 

P78 * 

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

€ 48.23 

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

€ 48.23 

XII Tandvleesbehandelingen (T)a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningenT012 

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 174.85 

T021 

Grondig reinigen wortel, complex

€ 32.56 

T022 

Grondig reinigen wortel, standaard

€ 24.12 

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

€ 108.53 

T033 

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

€ 66.32 

T042

Consult parodontale nazorg

€ 91.64 

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg 

€ 121.79 

T044 

Complex consult parodontale nazorg

€ 162.19 

Parodontale chirurgieT070

Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 195.95 

T071

Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

€ 301.46 

T072

Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

€ 361.75 

T073

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

€ 60.29 

T074

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

€ 162.19 

T076

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 75.37 

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel aT101

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 105.51 

T102

Tandvleescorrectie, per element

€ 57.28 

T103

Tandvleescorrectie, per sextant

€ 150.73 

Toepassen van regeneratietechniekT111 * 

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 361.75 

T112 * 

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 120.58 

T113 

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 

€ 195.95 

Parodontale kroonverlengingsprocedureT121

Kroonverlenging per element

€ 195.95 

T122

Kroonverlenging per sextant

€ 361.75 

Mucogingivale chirurgieT141

Tandvleestransplantaat

€ 114.55 

T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

€ 361.75 

Directe postoperatieve zorgT151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

€ 60.29 

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

€ 162.19 

DiversenT161 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 42.20 

T162

Behandeling tandvleesabces

€ 81.39 

T163*

Toepassing lokaal medicament

€ 65.12 

T164*

(Draad)Spalk

€ 24.12 

T165

Uitgebreide voedingsanalyse

€ 60.29 

XIII Implantaten (J)J97

Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie

€ 173.60 

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 101.64 

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanningJ01

Initieel onderzoek implantologie

€ 66.88 

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie

€ 102.90 

J03 *

Proefopstelling

€ 138.91 

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 46.30 

b. I Pre-implantologische chirurgieJ09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 246.95 

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 154.35 

J11 

Prepareren donorplaats 

€ 138.91 

J12 * 

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 149.20 

J13 * 

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 72.03 

b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversenJ06

Vrijleggen foramen mentale

€ 30.87 

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio

€ 87.46 

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 133.77 

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 61.74 

J19

Toeslag esthetische zone

€ 66.88 

c. Implantologische chirurgieJ20 

Plaatsen eerste implantaat, per kaak 

€ 235.12 

J28

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

€ 97.24 

J23 *

Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)

€ 77.17 

J29 *

Plaatsen volgende tandvleesvormer(healing abutment)

€ 36.53 

J26 

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 169.78 

J36

Verwijderen implantaat

€ 33.96 

J27

Vervangen eerste implantaat

€ 235.12 

J37

Vervangen volgend implantaat

€ 97.24 

J39

Uitvoeren autotransplantaat

€ 179.56 

J88

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)

€ 179.56 

d. DiversenJ07

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

J08 *

Aanbrengen botvervangers in extractie wond 

€ 20.58 

J30

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

€ 108.04 

J81

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

€ 115.76 

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

€ 118.33 

J33

Kosten implantaat

€ 330.87 

J34

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

€ 10.29 

J35

Grondig submucosaal reinigen implantaat

€ 24.18 

J87 *

Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat

€ 267.53 

e. MesostructuurJ45 *

Plaatsen eerste drukknop

€ 123.48 

J41 *

Elke volgende magneet, drukknop

€ 36.01 

J42 *

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

€ 210.94 

J43 * 

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 66.88 

J44 * 

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 25.72 

f. Prothetische behandeling na implantatenJ50 *

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

€ 529.92 

J51 *

Onder klikgebit

€ 344.71 

J52 *

Boven klikgebit

€ 344.71 

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 102.90 

J54 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 133.77 

J55 * 

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 154.35 

J56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 180.07 

J57 

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 87.46 

J58 

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

€ 113.19 

J59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

€ 138.91 

g. Nazorg implantologieJ60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 56.59 

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 92.61 

h. Prothetische nazorgJ70 * 

Opvullen zonder staafdemontage

€ 144.06 

J71 * 

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 180.07 

J72 * 

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 205.79 

J73 * 

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 231.52 

J74 * 

Reparatie zonder staafdemontage

€ 56.59 

J75 * 

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 108.04 

J76 * 

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 133.77 

J77 * 

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 159.49 

J78 *

Verwijderen én vervangen drukknop

€ 25.72 

i. Ketenzorg implantologieJ80 

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

€ 523.75 

XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 13.73 

U35 * 

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€ 15.84 

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 15.84 

XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)Y01

Informatieverstrekking, per vijf minuten

€ 13.73 

Y02

Onderlinge dienstverleningMaximum